Thông báo mời thầu (30.01.2024) – Thanh lý xe đầu kéo, sơ mi rơ moóc tải

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời xin thông báo đến các đơn vị tham gia chào thầu thanh lý xe đầu kéo - sơ mi rơ moóc tải. 
 
Vui lòng tham khảo thông tin và các biểu mẫu đính kèm:
 
Thư mời chào giá thanh lý xe đầu kéo - sơ mi rơ moóc tải.
Mẫu thư chào mua ô tô tải thanh lý

Mẫu thư bảo lãnh dự thầu

Trân trọng,