Thư mời chào giá (09.10.2023) Thanh lý xe ô tô - ô tô tải

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đang có nhu cầu thanh lý xe ô tô - ô tô tải.

Các đơn vị quan tâm có thể tải về mẫu thông báo chào giá tại ĐÂY.
 
Mẫu thư chào mua ô tô tải thanh lý, các đơn vị có thể tải về tại ĐÂY.