PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG VIAN 5-2-2 + TE + 25% HC

VIAN 5-2-2 + TE + 25% HC là phân hữu cơ khoáng cao cấp.
VIAN 5-2-2 + TE + 25% HC chuyên dùng cho rau màu và hoa.

Công dụng:
Là phân bón hữu cơ cao cấp chứa các dưỡng chất cần thiết, có hiệu quả đặc biệt được nghiên cứu chuyên trên RAU MÀU, HOA nhằm:
- Cung cấp chất hữu cơ tăng độ phì cho đất. Cải tạo nền đất dẽ chặt, chai cứng, đất phèn, đất mặn.
- Kích hoạt hệ vi sinh vật đất.
- Bổ sung và đồng thời giải phóng các dưỡng chất thích hợp giúp RAU MÀU, HOA sinh trưởng mạnh, xanh cây, lớn trái, màu sắc đẹp.
- Tăng hiệu quả sử dụng phân đạm (N), giúp tăng năng suất, tăng chất lượng, hương vị và giá trị nông sản.