PHÂN BÓN LÁ CAO CẤP TRIPLE-MAX

TRIPLE-MAX là phân bón lá cao cấp cho cây trồng.
Thành phần: 
N: 100 g/l; P2O5: 100 g/l; K2O: 100 g/l; 
Hữu cơ: 15-20 g/l; S: 300 mg/l; MgO: 100 mg/l; Zn: 15 mg/l; 
Bo: 10 mg/l; Cu: 10 mg/l

CÔNG DỤNG:
+ Hàm lượng NPK cân đối cùng các nguyên tố trung vi lượng giúp cây trồng sinh trưởng khỏe, đâm chồi nẩy lộc mạnh.
+ Tăng cường ra hoa đậu trái, tăng sức khoẻ cây trồng.
+ Tăng cường khả năng sinh trưởng và phát triển cây trồng.
+ Gia tăng năng suất, nâng cao chất lượng nông sản.