PHÂN BÓN LÁ HỮU CƠ CAO CẤP HI-BORON 7-14

 

HI-BORON 7-14 là phân bón lá hữu cơ cao cấp.
Thành phần (w/v): N: 7%; B: 13%; Hữu cơ: 25%
Quy cách: 500ml
CÔNG DỤNG:
- Tăng sức sống hạt phấn.
- Tăng đậu trái, trái to đều.
- Giảm tỷ lệ nứt trái, thối trái, thui hạt.
- Tăng năng suất & chất lượng nông sản.
Đặc biệt:
- Giảm rụng hoa và rụng trái.
- Giảm tỷ lệ nứt trái, thối trái, thui hạt.
- Hấp thu nhanh – Hiệu quả cao.