THUỐC TRỪ BỆNH AMISTAR 250SC

AMISTAR 250SC đặc trị đốm vòng trên cà chua; mốc sương, lở cổ rễ trên khoai tây; thối quả trên ca cao.
Thành phần: Azoxystrobin..................250g/L.
                      Phụ gia và dung môi ....840g/L
Quy cách: 20ml, 100ml