THUỐC TRỪ SÂU VIRTAKO 40WG

Virtako 40WG là thuốc trừ sâu sinh học.
Virtako 40WG chuyên trị sâu cuốn lá, sâu đục thân.
Thành phần: Chlorantraniliprole....................200g/Kg.
                     Thiamethoxam..........................200g/Kg.
Quy cách: 4.5g