THUỐC TRỪ SÂU DIAZAN 10GR

DIAZAN 10GR trừ nhóm côn trùng trong đất gây hại cây trồng hoặc tấn công bên trong thân cây. 
DIAZAN 10GR trừ hữu hiệu:
+ Sâu đục thân hại lúa, bắp, điều. 
+ Rệp sáp hại rễ cà phê.
Thành phần: Diazinon.......................10%.
                     Chất mang, phụ gia......90%.