THUỐC TRỪ SÂU CYPERAN 10EC

CYPERAN 10EC là thuốc trừ sâu có phổ tác dụng rộng, dùng trừ sâu cuốn lá hại lúa; Bọ xít muỗi, sâu rớm hại điều.
Thành phần: Cypermethrin.................10%w/w.
                       Phụ gia và dung môi......90%w/w.
Quy cách: 100ml, 480ml, 1lít