THUỐC TRỪ RẦY ANPROUD 70WG

ANPROUD 70WG là thuốc đặc trị rầy nâu hại lúa.
Thành phần: Buprofezin..............70%w/w.
                      Phụ gia..................30%w/w.
Quy cách: 10g