THUỐC TRỪ SÂU ANPYRAL 800WG

ANPYRAL 800WG là thuốc trừ:
+ Sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié hại lúa.
+ Sâu khoang hại lạc.
+ Dòi đục thân hại đậu tương.
+ Mọt đục cành hại cà phê.
+ Bọ xít muỗi hại ca cao.
Thành phần: Fipronil............800g/kg.
                       Phụ gia vừa đủ 1Kg.
Quy cách: 1.6g