THUỐC TRỪ CỎ CHỌN LỌC SOFIT 300EC

SOFIT 300EC đặc trị cỏ đuôi phụng, cỏ lồng vực, chác lác và nhiều lạo cỏ khác như mác bao, xà bông....
Thành phần: Pretilachlor..............300g/l.
                    Chất an toàn Fenclorim: 100g/l.
                    Phụ gia và dung môi 700g/l.
Quy cách: 100ml, 250ml, 500ml