THUỐC TRỪ CỎ GESAPAX 500FW

GESAPAX 500FW hiệu quả cao, trừ nhiều loại cỏ hằng niên: cỏ gạo, mần trầu, chân gà, đuôi phụng, đuôi chồn, san sát, cỏ lác, dền gai, rau sam, nghể, vi cúc, đồng tiền...và diệt cả loại cỏ khó trừ như cỏ chỉ.
Thành phần: Ametryn....... 500g/l.
                       Phụ gia và dung môi: 590g/l.
Quy cách: 500ml