THUỐC TRỪ CỎ BUTAN 60EC

BUTAN 60EC là thuốc trừ cỏ chọn lọc trong ruộng lúa trước khi nẩy mầm. Thuốc có hiệu quả cao đối với cỏ lồng vực, cỏ chỉ, cỏ đuôi phụng, cỏ chác, cỏ lác....
Thành phần: Butachlor........600g/l.
                     Phụ gia, dung môi và chất an toàn vừa đủ 1 lít.
Quy cách: 100ml, 480ml, 1 lít.