THUỐC TRỪ CỎ ANCO 500SL

ANCO 500SL là thuốc trừ cỏ nội hấp, chọn lọc để trừ các loại cỏ 2 lá mầm trong ruộng lúa và cỏ trong vườn điều.
Thành phần: 2,4D Dimethyl amine ...........500g/l.
                     Phụ gia vừa đủ 1 lít.
Quy cách: 100ml, 480ml, 1 lít.