THUỐC TRỪ ỐC BƯƠU VÀNG ANHEAD 12GR

ANHEAD 12GR là thuốc chuyên trừ ốc bươu vàng.
Thành phần: Metaldehyde..................12%w/w.
                     Chất dẫn dụ và phụ gia: 88%w/w.
Quy cách: 1Kg