THUỐC TRỪ SÂU KINALUX 25EC

KINALUX 25 EC có tác động tiếp xúc, vị độc, thấm sâu và lưu dẫn. Thuốc có hiệu lực cao, trừ nhiều loại sâu hại trên cây trồng.
Thành phần: Quinalphos...............250g/l.
                     Phụ gia và dung môi vừa đủ 1l.
Quy cách: 100ml, 480ml.