THUỐC TRỪ BỆNH AMISTAR TOP 325SC

AMISTAR TOP 325 SC nội hấp và lưu dẫn nên có tác dụng phòng bệnh.
Thành phần: Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l.
                     Phụ gia và dung môi: 785g/l
Cơ chế tác động mới, diệt nấm bệnh ngay khi vừa tiếp xúc với cây trồng.
Thuốc trừ bệnh phổ rộng trên lúa, phòng và trị bệnh khô vằn (đốm vằn), vàng lá chín sớm, đạo ôn và lem lép hạt.