THUỐC TRỪ BỆNH VI SINH TRICÔĐHCT - PHYTOPH

TRICÔĐHCT- PHYTOPH là thuốc trừ bệnh sinh học.
Thành phần: 100 triệu bào tử/g 
(Trichoderma virens
J.Miller, Giddens & Foster 80%+ 
Trichoderma hamatum (Bon.) Bainer 20%).
Quy cách: 500g
TRICÔĐHCT-PHYTOPH đặc trị:
- Bệnh loét sọc mặt cạo hại cao su.
- Bệnh xì mủ hại sầu riêng.
- Bệnh xì mủ hại bưởi.