THUỐC TRỪ BỆNH VI KHUẨN TOTAN 200WP

TOTAN  200WP là thuốc trừ bệnh vi khuẩn có tác dụng tiếp xúc và nội hấp mạnh.
Thành phần: Bronopol..........200g/kg.
                     Phụ gia vừa đủ 1Kg.
Phòng trừ bệnh cháy bìa lá (bạc lá lúa) và bệnh vàng lá chín sớm hại lúa.
Quy cách: 20g.