THUỐC TRỪ BỆNH TOPAN 70WP

TOPAN 70WP là thuốc phòng trừ nấm bệnh.
Thành phần: Thiophanate Methyl..........70%w/w.
                      Phụ gia:............................30%w/w.
Quy cách: 100g
Phòng trừ bệnh:
- Vàng lá hại lúa.
- Bệnh đốm lá trên dưa hấu, đậu phộng (lạc), dưa leo (dưa chuột).
- Bệnh phấn trắng trên nho.