THUỐC TRỪ BỆNH INSURAN 50WG

INSURAN 50WG là thuốc trừ bệnh nội hấp.
Thành phần: Dimethomorph..........50%w/w.
                     Phụ gia......................50%w/w.
Phòng trừ các bệnh:
- Mốc sương hại cà chua.
- Chết nhanh hại tiêu.
- Giả sương mai hại dưa chuột.
- Sọc lá hại bắp
- Bệnh phấn trắng hại nho.