THUỐC TRỪ BỆNH FUAN 40 EC

FUAN 40 EC có tác dụng nội hấp dùng để trị bệnh đạo ôn trên lúa.
Thành phần: Isoprothiolane.........40% w/w.
                     Phụ gia và dung môi:...60% w/w.
Quy cách: 100ml, 480ml.

CHÚ Ý: Lượng nước phun 320 lít/ha.
THỜI GIAN CÁCH LY: 21 ngày