Thuốc trừ sâu ACTARA 25 WG


Tiêu diệt rất hiệu quả hơn 70 loại côn trùng chích hút khó trừ.

Tên thương mại ACTARA 25 WG – Sự bảo vệ khôn ngoan
Hoạt chất Thiamethoxam
Qui cách 1 g, 2 g
Độ độc Nhóm 3
Cơ chế tác động Tiếp xúc, vị độc, bảo vệ tức thì cây trồng ngay sau khi xử lý thuốc
Công dụng Tiêu diệt rất hiệu quả hơn 70 loại côn trùng chích hút khó trừ
Xử lý đất trồng rau Cây trồng Sâu hại Liều lượng
Rau các loại Côn trùng chích hút (Bọ phấn, rầy xanh, rệp…) – Pha 300-500 g/ha
– Tưới gốc: pha 1 g/1 lít nước/30-40 gốc rau
– Nhúng, tưới khay: 1 ngày trước khi trồng: pha 1 g/1 lít nước/200 cây con
– Tưới liếp cây con: 2 ngày trước khi trồng: pha 1 g/1 lít nước/200 cây con
Hướng dẫn sử dụng Lúa Bọ trĩ – Pha 25-30 g/ha
– Pha 1 g/bình 8 lit
– Lượng nước phun: 320-500 lít/ha
– Phun đều
Rầy nâu – Pha 40-80 g/ha
– Pha 1 g/bình 8 lit
– Phun đều 4-6 bình 8 lít/1.000m2
Rau Bọ phấn (cà chua) – Pha 30 g/ha
– Pha 1 g/bình 8 lit
– Lượng nước phun: 500-600 lít/ha
Rầy mềm (rau, dưa) – Pha 25-30 g/ha
– Pha 1 g/bình 8 lit
– Lượng nước phun: 500-600 lít/ha
Cam, quýt, quất, bưởi Rầy chổng cánh – Pha 25-30 g/ha
– Pha 1 g/bình 8 lit
– Lượng nước phun: 500-600 lít/ha
Rệp, bọ phấn – Pha 300-500 g/ha
– Xử lý đất khi mùa xuân, có mưa phùn
Xoài Rầy bông xoài – Pha 25-30 g/ha
– Pha 1 g/bình 8 lit
– Lượng nước phun: 500-600 lít/ha
– Phun sớm khi chồi non phát triển và khi ra hoa đậu trái