THUỐC TRỪ BỆNH CARBAN 50SC

CARBAN 50 SC là thuốc trừ bệnh có tác dụng nội hấp.

Thành phần: Carbendazim.....500g/lít.
                       Phụ gia và dung môi vừa đủ 1 lít.

Quy cách: 100ml, 480ml, 1 lít.

Thuốc dùng phòng trừ bệnh:
- Vàng lá chín sớm trên lúa.
- Thán thư điều, cà phê, vải.
- Vàng rụng lá, héo đen đầu lá, khô nứt vỏ cao su.
- Chất cây con đậu.