THUỐC TRỪ CỎ ANKILL A 40WP

ANKILL A 40WP là thuốc trừ cỏ chọn lọc hậu nẩy mầm, dùng để trừ cỏ họ hòa bản: Cỏ lồng vực (cỏ bông, cỏ gạo, cỏ mỹ), cỏ chác, cỏ lác và cỏ lá rộng trong ruộng lúa gieo thẳng.
ANKILL A 40WP có tính lưu dẫn 2 chiều (lên, xuống), thuốc ngấm vào cây cỏ qua 2 đường lá và rễ nên diệt cỏ triệt để.
Thời điểm phun thuốc: 8 - 15 ngày sau sạ (cỏ có từ 2-3 lá).
Liều lượng thuốc pha: 25 - 30g/bình 25 lít hoặc 8 - 10g/ bình 8 lít.
Lượng nước phun 400 lít/ha.
Phương pháp phun thuốc:

Khi phun thuốc đất cần đủ ẩm, không nên để nước ngập sâu lút đọt cỏ để tạo điều kiện cho lá cỏ tiếp xúc tốt với thuốc. Sau khi phun 1-2 ngày nên vô nước lại trong ruộng. Không để đất quá khô trước hoặc sau khi phun thuốc. Sau khi phun nếu bị mưa nên giữ nước lại trong ruộng. Không để đất quá khô nước hoặc sau khi phun thuốc.
Sau khi phun nếu bị mưa nên giữ nước lại trong ruộng. 
Nên phun cho ướt đều lá cỏ.
Chú ý: Các hoa màu luân canh với nền ruộng có phun thuốc cỏ bị ảnh hưởng như: Cà chua, dưa leo, cà rốt.
(Xem hướng dẫn sử dụng chi tiết trên bao bì)