GIỐNG LÚA IR50404

ĐẶC TÍNH GIỐNG LÚA IR50404

Chỉ tiêu IR50404
TGST (ngày) 85 – 90
Chiều cao (cm) 90 – 95
Đạo ôn HƠI NHIỄM
Rầy nâu HƠI KHÁNG
Năng suất (tấn/ha)
ĐX: 6-9 tấn
HT: 5-6 tấn
Đổ ngã Trung bình
Đặc tính khác Nở bụi khá. Chịu phèn nhẹ. Thích hợp cả 3 vụ/năm.
Phẩm chất gạo

Gạo ít bạc bụng, khô cơm.

LÁ XANH – NHỤY VÀNG – TRỔ MÀU HƠI SẬM – NĂNG SUẤT CAO

THẾ MẠNH THƯƠNG HIỆU

Liên hệ:

Trung tâm Nghiên cứu & Sản xuất giống (Tập đoàn Lộc Trời)

243B/12, Quốc Lộ 91, Phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 02963836264 (Bộ phận Kinh doanh và Chăm sóc khách hàng)

Hotlines thông tin đại lý cho nông dân trên toàn quốc: 02838407212

Quý đại lý cần mở đại lý mời liên hệ với các chi nhánh hoặc gọi hotlines.