Tập đoàn Lộc Trời ứng dụng công nghệ drone xử lý sâu đầu đen hại dừa

 
Ngày 21/5/2021, tại xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, công ty Quản Nông Xanh (thuộc Tập đoàn Lộc Trời) đã tiến hành thử nghiệm sử dụng drone thế hệ mới dập dịch sâu đầu đen hại dừa đang hoành hành ở Bến Tre, với sự đồng thuận của UBND tỉnh, Sở NN & PTNT tỉnh Bến Tre.
 
Nguồn: Đài PT-TH tỉnh Bến Tre