Giới thiệu dịch vụ Drone của Tập đoàn Lộc Trời

Với sứ mệnh hiện thực hóa những ước vọng của người nông dân, góp phần xây dựng những vùng nông thôn đáng sống, Tập đoàn Lộc Trời luôn tiên phong ứng dụng những giải pháp khoa học công nghệ tiến bộ vào sản xuất nông nghiệp hiệu quả.
 


Video giới thiệu dịch vụ Drone của Tập đoàn Lộc Trời
 
Tập đoàn Lộc Trời đã xây dựng dịch vụ drone phục vụ sản xuất chuyên nghiệp và bài bản, góp phần hoàn thiện hơn chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững của mình.
 
Ban ĐN&TT