Bệnh viện cây ăn quả đầu tiên tại Việt Nam

Vừa qua, Viện Cây ăn quả miền Nam và Tập đoàn Lộc Trời đã tổ chức lễ ra mắt Bệnh Viện Cây Ăn Quả Trung Tâm tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tại sự kiện, hai bên đã ký kết Thỏa Thuận Hợp Tác để phát triển Hệ thống Bệnh Viện Cây Ăn Quả, đến năm 2021, gồm 1 Bệnh Viện Trung Tâm và 11 Bệnh Viện Khu Vực, trực tiếp hỗ trợ người làm vườn tại khu vực miền Trung và miền Nam, đồng thời tư vấn cho người làm vườn cả nước qua ứng dụng trên điện thoại di động. 
 
Nguồn: THQH VN
 

Nguồn VTV 1

Nguồn: THVL


Nguồn: VTV 9
Tổng hợp