TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP TRI THỨC

Thành lập từ năm 1993, Tập đoàn Lộc Trời luôn gắn bó với người nông dân và đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam. Tập đoàn với 25 chi nhánh trải rộng khắp Việt Nam, một chi nhánh tại Campuchia.

Tập đoàn Lộc Trời – tiền thân là Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang (AGPPS) là nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm và dịch vụ dẫn đầu thị trường Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, với chuỗi giá trị bền vững từ nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật, các sản phẩm hữu cơ sinh học, lúa gạo, cà phê.

SỨ MỆNH

Hiện thực hóa những ước vọng của nông dân, nâng cao vị thế và chất lượng cuộc sống của người nông dân, góp phần xây dựng những vùng nông thôn đáng sống”.

TẦM NHÌN

Là Tập đoàn hàng đầu khu vực về dịch vụ nông nghiệp với Chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững và các thương hiệu nông sản dẫn đầu

Là người phụng sự được nông dân và người tiêu dùng tin yêu hàng đầu;

Tiên phong trong việc ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ tiên tiến hướng tới hiệu quả.

Mang lại cuộc sống sung túc cho nhân viên, đem lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư dài hạn.

24+ năm

thành lập

9400 tỷ VND

doanh thu năm 2018

40+ quốc gia

Sản phẩm hiện diện

3.200+

nhân viên

100 + đối tác

Các tập đoàn nông nghiệp, thực phẩm hàng thế giới

CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

Non sông gấm vóc cùng sự tin yêu của người nông dân Việt Nam đã giúp chúng tôi xây dựng nên một  Tập đoàn Lộc Trời hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh theo chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp, là hiện thân cho khát vọng và sự sáng tạo của nông dân Việt Nam.

CÙNG NÔNG DÂN RA ĐỒNG

Tập Lộc Trời chính thức triển khai chương trình “Cùng nông dân ra đồng” từ năm 2006, tạo nên chuyển biến nhảy vọt trong việc tiếp cận kỹ thuật canh tác hiện đại cho nông dân cả nước.

Từ 12 kỹ sư thành viên, đến nay Lực Lượng 3 Cùng đã lên tới gần 1200 kỹ sư cùng ra đồng với nông dân. Tổ chức Guinness Việt Nam đã chính thức công nhận “lực lượng 3 cùng” của Tập đoàn Lộc Trời là lực lượng cùng nông dân ra đồng lớn nhất ở Việt Nam.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÌ MỘT THẾ HỆ TƯƠNG LAI

Vì nông dân ra đời và nhờ nông dân mà phát triển, Tập đoàn Lộc Trời luôn thấu hiểu những thành quả có được ngày hôm nay bắt nguồn từ sự tin yêu của bà con nông dân.

Luôn quan tâm đến chất lượng và sự cam kết bền vững, Tập đoàn Lộc Trời không ngừng nghiên cứu, cải tiến sản phẩm để không chỉ đáp ứng nhu cầu sản xuất mà còn góp phần chung tay bảo vệ môi trường. Chúng tôi đóng góp trực tiếp và thiết thực vào các hoạt động xã hội để giúp người nông dân có cuộc sống tốt đẹp hơn.

NIỀM TIN YÊU CỦA NÔNG DÂN, ĐỐI TÁC VÀ SỰ GHI NHẬN CỦA CỘNG ĐỒNG LÀ THÀNH TỰU QUÝ GIÁ CỦA CHÚNG TÔI

“Tôi tin tưởng cách làm nông nghiệp gắn với công nghệ cao của Lộc Trời là một hướng đi mới cho nông nghiệp Việt Nam.”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (2017)

INTELLECTUAL AGRICULTURAL CONGLOMERATE

Loc Troi Group – formerly An Giang Plant Protection Joint Stock Company (AGPPS), is the leading agricultural manufacturer and service supplier in Vietnam market with the sustainable value chain from research, production, trading of seed products, crop chemicals and biological – organic products.

MISSION

Realize famer’s aspirations, enhance status and quality of life of farmer, contributeto a worth living countryside.

VISION

Be the leading regional Group in agricultural services with the sustainable agricultural value chain and leading agricultural brands.

Be as the trusted servant for farmer and consumer.

Be the Pioneer in the effective application of advanced science and technology solutions

Bring a prosperous life for staff and maximize profit for long-term investor.

24+ years

since establishment

USD 350 mil

2016 revenue

40+ countries

Product Presence

3.200+

Employees

100 + clients

International Company

SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY – VALUE CHAIN

The prosperity of motherland and the reliance of Vietnamese farmers have helped us build up Loc Troi Group, a leading group in the field of production and business with an agricultural value chain, representing the aspirations and creativity of Vietnamese farmers.

WORKING TOGETHER WITH FARMERS IN THE FARMS

Having gone hand in hand with farmers for more than two decades, Loc Troi Group officially launched its “To the Fields with Farmers” campaign in 2006, creating a quantum leap in making modern cultivation techniques available to farmers nationwide.

Started in 2006, the number of those agricultural engineers was 12, now it has soared to 1,300. Guinness Vietnam official recognized Loc Troi’s “To the Fields with Farmers” campaign as the biggest of its kind in Vietnam.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IS AN IMPORTANT MISSION

Established by the farmers themselves and relying on their needs for a future growth, AGPPS is always mindful that today’s status and success is the result of a long lasting relationship which has earned the farmers trust.

Loc Troi Group has been listening to and cooperating with the farmer’s wishes to help achieve a sustainable agricultural development.

CONFIDENCE OF FARMES & CLIENTS AND RECOGNITION BY THE COMMUNITY ARE OUR VALUABLE ACHIEVEMENTS

“I believe the value chain of Loc Troi Group will make a new way for Vietnam agriculture.”

Mr. Nguyen Xuan Phuc, Vietnam Prime Minister (2017)