ĐỐI TÁC

Tập đoàn Lộc Trời đã xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các tập đoàn, công ty nông dược hàng đầu trên thế giới, các viện, trường trong và ngoài nước.