218 thành viên Lực lượng 3 Cùng tham dự "Ngày hội xuống đồng"

Ngày 06/03/2018, Bộ phận Sản xuất Lương thực tổ chức “Ngày hội xuống đồng” tại Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành. Chương trình có các hoạt động tìm dịch hại trên thực tế và nêu ra các phòng trị. Đây là hoạt động nhằm tạo sân chơi và nâng cao kiến thức chuyên môn cho Lực lượng 3 Cùng. Mục tiêu chương trình cũng nhằm chuẩn bị triển khai sản xuất lúa gạo bền vững theo tiêu chuẩn SRP trên toàn vùng nguyên liệu Tập đoàn Lộc Trời.

Lực lượng 3 Cùng chuẩn bị xuống đồng
Ban lãnh đạo và Lực lượng 3 Cùng ra đồng
Ban lãnh đạo và Lực lượng 3 Cùng ra đồng
3 Cùng thi tài tìm kiếm và phòng trị dịch hại
Các thành viên tham dự thi tìm và phòng trị dịch hại

3 Cùng hoàn thành tốt phần thi tại "Ngày hội xuống đồng"
Ban lãnh đạo tập đoàn và Lực lượng 3 Cùng
Ban Giám đốc Khối sản xuất chia sẻ định hướng phát triển Vùng nguyên liệu trong thời gian tới
Tổng Giám đốc "tâm tình" với Lực lượng 3 Cùng

Trao tặng xe cho Lực lượng 3 Cùng
Lực lượng 3 Cùng Vùng nguyên liệu tập đoàn Lộc TrờiCũng trong dịp này, Tập đoàn Lộc Trời trao tặng xe 3 Cùng cho 28 thành viên đóng góp lâu năm cho tập đoàn.
Trong tối cùng ngày diễn ra các hoạt động giao lưu văn nghệ của Ban lãnh đạo tập đoàn và Lực lượng 3 Cùng.
Ban Truyền thông.