Uỷ Ban KHCN-MT Quốc Hội đến thăm và làm việc với Tập đoàn Lộc Trời

Ngày 8/3/2018, đoàn công tác của UB KHCN-MT Quốc Hội đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm nghiên cứu NN Định Thành thuộc Tập đoàn Lộc Trời.

 
 
 V-News