Đại sứ quán Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Tập đoàn Lộc Trời

Chiều  ngày 26/2, Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Lộc Trời tiếp và làm việc với  Ông John J. Hill - Tham tán kinh tế của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Đoàn Hoa Kỳ còn có Ông Sean Lindstone - Viên chức kinh tế và cô Nguyễn Thị Tường Nhi - Trợ lý môi trường khoa học và công nghệ Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh . Ông Huỳnh Văn Thòn và  đoàn cán bộ Lộc Trời tiếp  đoàn Hoa Kỳ tại Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành - DTARC ( An Giang ) thuộc Tập đoàn Lộc Trời.
Đ​oàn​ Đ​ại​ sứ​ quán​ Hoa Kỳ​ thă​m và​ làm​ việc​ tại​ Trung tâ​m NCNN Đ​ịnh​ Thành, An Giang
​Đ​oàn​ tham quan Trại​ giống​ Đ​ịnh​ Thành, huyện​ Thoại​ Sơ​n, An Giang
​Đ​oàn​ thă​m các​ cơ​ sở​ của​ Tập​ đ​oàn​ Lộc​ Trời
​Ô​ng Huỳnh Vă​n Thòn​ - Chủ​ tịch​ HĐ​QT kiê​m Tổng​ Giám​ đ​ốc​ Tập​ đ​oàn Lộc Trời tiếp​ đ​oàn Đ​ại​ sứ​ quán​ Hoa Kỳ.
​Đ​ại​ sứ​ quán​ Hoa Kỳ​ tặng​ quà​ lư​u niệm​ cho Tập​ đ​oàn​ Lộc​ Trời.
DANH QUÍ