Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Thời gian
Tên chương trình
06:00
CA NHẠC THIẾU NHI: HÀNH TRÌNH ƯỚC MƠ
07:00
CHUYỆN BỐN MÙA: THÀNH PHỐ TÌNH YÊU
08:00
PHIM TRUYỆN VIỆT NAM: NHỮNG SẮC MÀU HÔN NHÂN- TẬP 26
09:00
PHIM TRUYỆN VIỆT NAM: GIA ĐÌNH LÀ SỐ 1- TẬP 31,32
10:00
PHIM TRUYỆN VIỆT NAM : HIỂU VÀ YÊU
12:00
PHIM TRUYỆN TFS: TRINH THÁM NGHIỆP DƯ - TẬP 20