Ký sự Caravan Lộc Trời 2018: VOI BIỂU TƯỢNG XỨ SỞ CHÙA VÀNG

Đoàn Caravan 2018 ghi nhận lại những hình ảnh về loài voi, là biểu tượng của xứ sở chùa vàng Thái Lan.