TUYÊN NGÔN CỦA TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Chúng tôi tuyên bố là tập đoàn nông nghiệp tri thức, có chuỗi giá trị bền vững hàng đầu thế giới.

Chúng tôi hiện thân cho khát vọng và sáng tạo của nông dân Việt Nam.

Chúng tôi cam kết: mang đến sự an tâm, tin tưởng cho cộng đồng và xã hội, cung cấp sản phẩm và dịch vụ an toàn, chất lượng.

Mọi người hãy trông cậy vào "sự chính trực – công nghệ – đột phá, đồng thuận và nhiệt huyết của chúng tôi”.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Góp phần chăm lo cho lợi ích xã hội ngày hôm nay chính là vì sự phát triển của công ty trong tương lai

Phân phối và phân phối lại lợi nhuận cho nông dân một cách hợp lý và đạo lý

KHÁT VỌNG TƯƠNG LAI

Với sứ mạng “Cùng nông dân phát triển bền vững”,  Tập đoàn Lộc Trời đang cùng người nông dân Việt Nam kiến tạo một nền nông nghiệp qui mô lớn – chất lượng cao và đáng tin cậy. Với cả trái tim và tâm huyết, chúng tôi chia sẻ với người nông dân Việt Nam niềm hy vọng vào một cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho hôm nay và sự đảm bảo cho các thế hệ mai sau.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

  1. Nâng cao giá trị hạt gạo, thu nhập và đời sống của người nông dân.
  2. Góp phần phát triển nền nông nghiệp và nông thôn Việt Nam.
  3. Góp phần xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam.
  4. Hoàn thiện chuỗi giá trị, sản phẩm và dịch vụ nông nghiệp của Tập đoàn Lộc Trời.

Hướng tới một tương lai hạnh phúc, cam kết mang đến những giá trị bền vững, Tập đoàn Lộc Trời đã và đang đồng hành cùng người nông dân Việt Nam viết nên một câu chuyện mới trong hôm nay và cho những thế hệ tương lai.

LOC TROI GROUP’S DECLARATION

We declare to be an intellectual agricultural conglomerate, owning the world leading sustainable value chains.

We represent the aspirations and creativity of Vietnamese farmers.

We commit to bringing peace of mind, trust to the community and society; providing products and services of safety and quality.

Rely on our Integrity – Technology – Breakthrough – Consensus – Enthusiasm.

BUSINESS PHILOSOPHY

Today contribution for tomorrow development

LOC TROI ASPIRATION

With the mission “Sustainable development together with the farmer”, Loc Troi Group partnership with farmers are creating a large-scale, high quality and reliable agricultural production. With enthusiastic hearts, we share together with Vietnamese farmers in the hope for a prosperous way of life and for the assurance of future generations.

CORPORATE STRATEGY

  1. Enhance rice’s value, farmers’ income and life.
  2. Contribute to the development of Vietnam agriculture and rural areas.
  3. Contribute to the branding of Vietnam rice.
  4. Complete the product, service and value chains of Loc Troi Group.

Heading toward a prosperous future, committing to spread the sustainable values, Loc Troi Group always has always and always will work together with Vietnamese farmers to write a new story for Today and Future Generations.

Thời gian
Tên chương trình
06:00
CA NHẠC THIẾU NHI: HÀNH TRÌNH ƯỚC MƠ
07:00
CHUYỆN BỐN MÙA: THÀNH PHỐ TÌNH YÊU
08:00
PHIM TRUYỆN VIỆT NAM: NHỮNG SẮC MÀU HÔN NHÂN- TẬP 26
09:00
PHIM TRUYỆN VIỆT NAM: GIA ĐÌNH LÀ SỐ 1- TẬP 31,32
10:00
PHIM TRUYỆN VIỆT NAM : HIỂU VÀ YÊU
12:00
PHIM TRUYỆN TFS: TRINH THÁM NGHIỆP DƯ - TẬP 20